Trang 1 trên 1

Help me!

Bài viết mớiĐã gửi: Chủ nhật 05 Tháng 4 2015 1:23 am
gửi bởi satthu
1. Một HS trong lớp sử dụng điện thoại trong giờ học Cô chủ nhiệm, Cô thu điện thoại (Trường cho phép thu và gởi lại cho PH vào cuối năm học), nhưng không muốn giữ đến cuối năm vì nhiều lý do, nên đã mời PH đến trao đổi và trả điện thoại..
Đến giờ hẹn Cô giáo chờ mãi không thấy PH đến nên đã gọi HS hỏi lý do.
HS: Mẹ em nói: KỆ MI,MI LÀM MI CHỊU, TAO KHÔNG RÃNH.
Cô giáo: ??????????????????????????????????????????

Re: Help me!

Bài viết mớiĐã gửi: Thứ tư 08 Tháng 4 2015 4:25 am
gửi bởi phuha
Gọi điện thoại hoặc gặp trực tiếp phụ huynh thôi. Tính trước cả 2 trường hợp học trò nói dối hay nói thật.

Lần sau thu cái khác thì Cô giáo đem chủ đề về xử lý cái đt này thế nào cho học trò thảo luận vào tiết chủ nhiệm xong trả lại cho trò có kỷ niệm đẹp là OK.

Xui dại tí, áp dụng tới mô hay tới nấy hỉ... :geek: